• 4

    Dec

    Kisah Maryam di dalam Surat Ali Imran

    Bismillahir-Rah maanir-Rahim … Surat Ali Imran termasuk surat yang panjang (ada 200 buah ayat). Ali Imran adalah nama seorang lelaki yang keluarganya terpilih oleh Allah sebagai keluarga yang diberkati (yaitu keluarga Ali Imran). Nama Ali Imran diabadikan di dalam Al-Quran sebagai salah satu nama surat. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing), (3:33) Ternyata maksud Allah memilih keluarga Ali Imran adalah karena dari pasangan suami istri ini lahir salah seorang wanita yang mulia dalam sejarah yaitu Maryam. Maryam itu adalah putri Ali Imran. Ketika Maryam masih di dalam kandungan, istri Imran bernazar akan menyerahkan anaknya itu kepada Allah sebagai Pemelihara agar kelak menjadi hamba y
-

Author

Follow Me